Hệ thống thu nước ngầm, thu khí đáy hồ chứa nước, hồ Biogas là một yêu cầu quan trọng cần được xử lý trong thiết kế để đảm bảo chất lượng dự án.

Hệ thống thu nước ngầm, thu khí đáy hồ dưới lớp chống thấm HDPE sẽ khắc phục được các vấn đề sau:

  1. Vào mùa mưa mực nước ngầm lên cao sẽ đẩy phồng lớp bạt HDPE chống thấm lên => giảm thể tích hồ chứa, đồng thời mất thẩm mỹ với những hồ chứa nước cảnh quan. Tất cả những hồ chứa đào sâu và ở khu vực trũng thì bắt buộc phải có hệ thống thu nước ngầm đáy.
ho-canh-quan-day-noi
Hồ cảnh quan HDPE bị đẩy nổi do nước ngầm và khí
  1. Với những hồ chứa ở những vị trí nền đất có nhiều chất hữu cơ, rễ cây… sau khi phủ lót HDPE thì sẽ tạo ra môi trường kỵ khí sinh ra khí Biogas đẩy phồng lớp HDPE này lên.
  2. Với hồ Biogas sẽ không nhìn thấy lớp HDPE lót bị đẩy lên do nước ngầm và khí. Tuy nhiên do thể tích chứa bị giảm dẫn đến hiệu quả làm việc của hầm Biogas bị giảm đi đáng kể.

Các biện pháp để xử lý vấn đề nước ngầm và khí ngầm đáy các hồ chứa nước HDPE và Biogas:

  • Hệ thống thu nước ngầm, khí bằng rãnh thu nước đá dăm, chia hình xương cá dưới lớp HDPE
  • Hệ thống thu nước ngầm, khí bằng hệ thống ống PVD, HDPE đục lỗ bọc vải địa, chia hình xương cá dưới lớp HDPE.
thu-nuoc-ngam-ho-chua
Hệ thống thu nước ngầm, thu khi hồ chứa nước
  • Hệ thống giếng thu nước ngầm đặt xung quanh hồ, ngoài phạm vi hồ.
  • Hệ thống van 1 chiều từ dưới lớp HDPE lên phía trên hồ
  • Sử dụng lớp nước chứa trên hồ trên lớp HDPE làm tải trọng đè lớp HDPE xuống hạn chế nước ngầm đẩy ngược và khí đẩy ngược.
Để được tư vấn thêm về giải pháp này, chi tiết xin liên hệ:
Hầm Biogas cho chăn nuôi tham khảo Tại đây
Hầm Biogas cho nhà máy tinh bột sắn Tại đây
Kinh nghiệm sinh gas cho hồ Biogas Tại đây

Hy vọng được hợp tác cùng Quý khách!