Công ty TEINCO hân hạnh là đơn vị hàng đầu  ở Việt Nam chuyên sản xuất, cung cấp, thi công lắp đặt các sản phẩm công nghệ mới về địa kỹ thuật & môi trường như: VẢI ĐỊA KỸ THUẬT, BẤC THẤM, LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT, MÀNG CHỐNG THẤM HDPE, GCL, Ô ĐỊA KỸ THUẬT GEOCELL, ỐNG ĐỊA KỸ THUẬT GEOTUBE, VẢI GIỮ CÁT BUNKERMAT, TẤM THOÁT NƯỚC MEGAFLO, RỌ ĐÁ…
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã mang lại các giải pháp hữu hiệu cho hàng loạt dự án gia cố xử lý nền đất yếu, chống sụt trượt, các kết cấu đất có cốt, cấp thoát nước và xử lý môi trường.

Chúng tôi Cung cấp các giải pháp cụ thể như sau:

1. Giải pháp Địa kỹ thuật

 • Geotube bảo vệ bờ biển, lấn biển, bãi đổ thải ngoài khơi.
 • Gia cố nền đường bằng Lưới sợi thủy tinh
 • Xử lý mái dốc bằng Geocell
 • Tường chắn có cốt lưới địa
 • Thoát nước Megaflo
 • Xử lý nền đất yếu bằng PVD – bơm hút chân không.
 • ….

2. Giải pháp Môi trường

 • Biogas HDPE
 • Lót đáy bãi chôn lấp rác thải, bãi thải xỉ, hồ bùn đỏ bằng HDPE, GCL
 • Đóng phủ bãi chôn lấp rác thải HDPE
 • Hồ xử lý nước thải, hồ sự cố HDPE
 • Hồ nuôi tôm công nghệ cao
 • ….

3. Giải pháp Cảnh quan

 • Hồ chứa nước cảnh quan bằng HDPE màu
 • Hồ chứa nước cảnh quan bằng GCL
 • Geocell trồng cỏ bờ kênh, bờ hồ gia cố mái dốc.
 • Kè bờ biển, bờ sông bằng Geobag
 • Tạo hình hố BunkerMat – Golf.
 • ….
Để được tư vấn thêm chi tiết về các giả pháp trên, chi tiết xin liên hệ: