Tin tức

Công tác thí nghiệm màng HDPE

Công tác thí nghiệm màng HDPE

Công tác thí nghiệm màng HDPE để đảm bảo kiểm tra chất lượng vật tư cũng như thi công hạng mục HDPE của dự án. Công tác thí nghiệm màng HDPE …