Công tác thí nghiệm màng HDPE để đảm bảo kiểm tra chất lượng vật tư cũng như thi công hạng mục HDPE của dự án.

Công tác thí nghiệm màng HDPE bao gồm các công tác thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm. Cụ thể có các thí nghiệm sau đối với hạng mục HDPE

1. Thí nghiệm vật liệu HDPE: kiểm tra nguồn vật liệu đầu vào, kiểm tra tần suất vật liệu để đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu có đảm bảo yêu cầu dự án. Tần suất thí nghiệm vât liệu HDPE khoảng 10.000m2/1 mẫu. Thí nghiệm tại phòng thí nghiệm chuyên ngành. Các thông số thí nghiệm vật liệu HDPE Solmax cơ bản như sau:

thong-so-ky-thuat-hdpe
Thông số kỹ thuật màng HDPE

2. Thí nghiệm phá hủy đường hàn kép HDPE: kiểm tra mối hàn có đảm bảo chất lượng bao gồm thí nghiệm kéo và bóc mối hàn tại phòng thí nghiệm.

Thí nghiệm phá hủy mối hàn HDPE
Thí nghiệm phá hủy mối hàn HDPE

3. Thí nghiệm không phá hủy đường  hàn kép HDPE: được thực hiện tại hiện trường trên trực tiếp mối hàn HDPE đảm bảo ko ảnh hưởng đến hạng thi công này. Thí nghiệm không phá hủy là thí nghiệm kiểm tra độ kín khí của đường hàn bằng phương pháp thử khí đường hàn.

4. Thí nghiệm không phá hủy bằng phương pháp hút chân không: Đây là phương pháp thử áp dụng cho tất cả các loại đường hàn: Hàn kép, hàn đùn, kiểm tra chỗ sửa chữa, điểm hàn vá lỗ thủng, rách…

Thí nghiệm HDPE hút chân không
Thí nghiệm HDPE hút chân không

Tham khảo Biện pháp thi công HDPE Tại đây

Xem thêm chi tiết về các giải pháp ứng dụng môi trường của HDPE Tại đây

Để được tư vấn thêm về sản phẩm này, chi tiết xin liên hệ:

Bài viết trước đó Giá màng HDPE Solmax tháng 9/2021