Cách xử lý bóng khí hồ HDPE là một hiện tượng xảy ra khá phổ biến ở các hồ chứa nước cảnh quan. Hiện tượng này ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và cần có biện pháp khắc phục đảm bảo.

ho-canh-quan-day-noi
Hồ cảnh quan HDPE bị đẩy nổi do nước ngầm và khí

Nguyên nhân gây ra hiện tượng nổi bóng khí trong hồ chứa nước HDPE gồm:

  1. Mực nước ngầm cao đẩy nổi bạt lót HDPE lên. Nguyên nhân do mực nước trong lòng hồ thấp không đủ áp lực đè bạt HDPE xuống.
  2. Khi lót HDPE vào nền đất có nhiều rác thải hữu cơ như rễ cây chết, lá cây, xác động vật…thì sẽ tạo mỗi trường yếm khí dưới lớp HDPE => Sinh ra khí Biogas đẩy nổi lớp HDPE lên trên hồ nước.

Cách xử lý bóng khí hồ HDPE chứa nước gồm các phương án như sau:

  1. Làm hệ thống đường ống thu khí, nước ngầm đặt dưới lớp HDPE, trước khi lót lớp chống thấm HDPE.
thu-nuoc-ngam-ho-chua
Hệ thống thu nước ngầm, thu khi hồ chứa nước
  1. Làm hệ thống van thu nước ngầm, khí ngầm lắp đặt trực tiếp vào lớp HDPE. Đây là loại van một chiều, nước và khí chỉ đi được từ chiều dưới đi lên mặt hồ.
  2. Khi không có các hệ thống thu khí ngầm trên mà xảy ra tình trạng bạt HDPE bị đẩy phồng giữa hồ. Biện pháp duy nhất là đạp bóng khí đó về dần mép taluy hồ, nơi mà ta sẽ đục và luồn 1 đường ống dọc theo taluy xuống để hút lên. Đồng thời kết hợp nâng cao mực nước trong hồ để che ngập phần bị đẩy nổi đó.
Cách xử lý bóng khí hồ HDPE
Cách xử lý bóng khi hồ HDPE

Tham khảo thêm: https://vngeo.com/he-thong-thu-nuoc-ngam-thu-khi-day-ho-chua-nuoc/

Tham khảo Biện pháp thi công HDPE Tại đây

Xem thêm chi tiết về các giải pháp ứng dụng cảnh quan của HDPE: Tại đây

Để được tư vấn thêm về sản phẩm này, chi tiết xin liên hệ:
Bài viết trước đó Màng HDPE Hiutex giá tốt
Bài viết sau đó Sửa chữa hầm Biogas