Cách kiểm tra mối hàn HDPE trong thi công màng chống thấm HDPE bao gồm các bước như sau:

  • Đối với mối hàn kép HDPE

Mối hàn kép HDPE là mối hàn chủ yếu trong thi công màng HDPE. Hàn kép là mối hàn liên kết các tấm HDPE lại với nhau tạo thành hình dạng công trình hoàn trình. Do vậy chất lượng mối hàn kép là đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng chống thấm công trình. Khi dùng vật liệu HDPE tốt thì nên sử dụng máy hàn kép HDPE loại tốt để đồng bộ chất lượng.

han-kep-hdpe
Thi công hàn HDPE

Cách kiểm tra chất lượng mối hàn kép HDPE bao gồm:

– Thí nghiệm kiểm tra không phá hủy: bằng cách bơm khí vào giữa 2 đường hàn kép, theo dõi áp suất đo được để đánh giá độ kín khít của mối hàn kép. Ngoài ra còn phương pháp thử chân không…

– Thí nghiệm kiểm tra phá hủy: bằng cách cắt mẫu đường hàn và thử lực kháng bóc và kháng kéo của mối hàn xem có đảm bảo cường lực yêu cầu theo tiêu chuẩn.

Cách kiểm tra mối hàn HDPE
Cường độ kéo mối hàn HDPE
  • Đối với mối hàn đùn HDPE

Mối hàn đùn HDPE được sử dụng chủ yếu trong quá trình sửa chữa lỗi, vá các lỗ thủng…. Đặc biệt cho những vị trí không thể sử dụng mối hàn kép được. Mối hàn đùn tiêu tốn vật liệu dây hàn đùn. Chi phí hàn đùn cũng sẽ cao hơn hàn kép khá nhiều. Tuy nhiên hàn đùn lại chiếm tỷ trọng rất ít trong tổng thể hạng mục chống thấm bằng HDPE.

Thi công hàn đùn màng HDPE
Thi công hàn đùn màng HDPE

Cách kiểm tra chất lượng mối hàn đùn chỉ có duy nhất là thí nghiệm phá hủy mối hàn. Cắt mẫu hàn đùn và kiểm tra lực kháng bóc và kháng kéo xem có đạt cường độ theo tiêu chuẩn.

Trên đây là nội dung Cách kiểm tra mối hàn HDPE đảm bảo chất lượng cho hạng mục thi công màng chống thấm HDPE.

Xem thêm chi tiết giải pháp HDPE Tại đây

Xem thêm biện pháp thi công màng HDPE Tại đây

Để được tư vấn thêm về giải pháp này, chi tiết xin liên hệ:
Bài viết trước đó Tiêu chuẩn thiết kế Geocell