Biện pháp thi công Tường chắn lưới địa cơ bản bao gồm các bước sau đây:

 • Foundation levelling – Chuẩn bị mặt bằng móng
 • Loại bỏ rác thải, rễ cây thực vật… ra khỏi mặt bằng móng
 • Khảo sát, đo đạc, định vị kích thước móng tường
 • Đào móng tường
 • Lu nèn móng đến độ chặt thích hợp
Thi công lu nèn móng tường chắng
 • Geogrid laying – Trải lưới
 • Lăn trải lưới ra khỏi cuộn lưới trên mặt bằng
Lăn trải lưới khỏi cuộn
 • Đo cắt từng tấm lưới theo chiều dài thiết kế
 • Trải lưới trên mặt bằng theo thiết kế
 • Các lớp lưới phải chồng mí đảm bảo yêu cầu (~20cm)
Trải lưới từng tấm theo thiết kế
 • Định vị các lớp lưới sau khi trải bằng neo thép chữ U
 • Wall face building – Tạo mặt tường chắn
 1. Gia công đổ đất túi đất màu bằng thủ công hoặc thiết bị hỗ trợ
Thi công đóng bao tải đất
 • Xếp các lớp túi đất màu tạo mặt tường chắn theo thiết kế
 • Dùng mặt lưng gàu máy xúc ép các lớp túi đất tạo bề mặt bằng phẳng
Thi công xếp bao tải đất tạo mặt tường theo thiết kế
 • Backfilling – Vào đất đắp tường
 • Vào đất tận dụng lên lớp lưới vừa trải
Thi công vào đất lên lớp lưới vừa trải
 • Dùng máy lu nèn đến độ chặt thích hợp, 1m gần mặt tường thì dùng đầm cóc
 • Kiểm tra độ chặt sau khi lu nèn
 • Geogrid wrap-around – Cuộn lưới
 • Cuộn gập lớp lưới trải dưới lớp bao tải đất vòng lại vào bên trong khối đắp
 • Kiểm tra chiều dài lớp lưới gập lại, kiểm tra độ chồng mí của các lớp lưới gập lại.
 • Chốt đóng neo thép chữ U lớp lưới gập lại tại các vị trí chồng mí
 • Vào đất và tiếp tục lu nèn đến chiều cao của một lớp thiết kế
 • Dùng lưng máy xúc ép lại độ bằng phẳng của bề mặt tường sau khi gập lưới
Lu nèn các lớp đắp đất ứng với mỗi lớp lưới
 • Drainage installation – Lắp đặt hệ thống thoát nước thân tường chắn
 • Khoảng 3-5 lớp đắt nên bố hệ thống thoát nước thân khối đắp
 • Sử dụng ống HDPE đục lỗ bọc vải địa hoặc Bản thoát nước ngang dẫn nước từ trong khối đắp ra ngoài mặt tường
 • Sau đó vào đất và lu nèn như các lớp bình thường khác
Lắp đặt hệ thống thoát nước tường chắn
 • Layer by layer – Thi công các lớp tiếp theo tương tự
 • Mỗi lớp tường chắn lưới địa bó uốn thường cao 50cm
 • Sau khi thi công vào đất và lu nèn đến chiều cao 50cm cho một lớp thì tiến hành tương tự các công tác trải lưới, tạo mặt, bó uốn lu nèn tiếp cho các lớp tiếp theo cho đến khi tường đạt chiều cao thiết kế.
Biện pháp thi công tường chắn lưới địa bó uốn
 • Hydroseeding – Thi công phun cỏ phủ xanh mặt tường chắn
Tường chắn sau khi trồng cỏ che phủ

Tham khảo các bài viết liên quan:

Để được tư vấn thêm về giải pháp này, cung cấp bản vẽ chi tiết xin liên hệ:

Hy vọng được hợp tác cùng Quý khách!