Báo giá lưới địa kỹ thuật Polyester gia cường mái đất đắp và tường chắn có cốt của chúng tôi sơ bộ như sau:

 • Lưới địa kỹ thuật 200/50 – TG200/50: 50.000đ/m2
 • Lưới địa kỹ thuật 100/50 – TG100/50: 30.000đ/m2
 • Lưới địa kỹ thuật 160/30 – TG160/30: 40.000đ/m2
 • Lưới địa kỹ thuật 130/30 – TG160/30: 35.000đ/m2
Báo giá lưới địa kỹ thuật Polyester
Lưới địa kỹ thuật Polyester

Lưới địa kỹ thuật thương hiệu TG là của công ty TEINCO, ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các loại lưới địa nhập khẩu khác: GX200/50, GX100/50, GG200, TX160…

Báo giá lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh gia cường mặt đường bê tông nhựa Asphalt của chúng tôi sơ bộ như sau:

 • Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh 100/100 – TG100/100: 33.000đ/m2
 • Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh 50/50 – TG50/50: 23.000đ/m2

Lưới địa kỹ thuật thương hiệu TG là của công ty TEINCO, ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các loại lưới địa nhập khẩu khác: FG100, FG50, GG100, GG50…

Báo giá lưới cốt sợi thủy tinh
Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh gia cố nền đường Asphalt

Báo giá của chúng tôi ở trên là báo sơ bộ để các bạn tham khảo lên PA thiết kế và theo từng thời điểm. Báo giá lưới địa kỹ thuật giá tốt chính xác phụ thuộc vào:

 • Khối lượng đặt hàng
 • Thời điểm đặt hàng
 • Khối lượng đơn hàng
 • Địa điểm giao hàng
 • Thông số kỹ thuật yêu cầu
Biện pháp thi công Lưới địa cốt sợi thủy tinh Quý khách tham khảo: Tại đây
Tham khảo thêm về sản phẩm lưới địa kỹ thuật Việt Nam: Tại đây
Để được tư vấn thêm về giải pháp này, chi tiết xin liên hệ:

Hy vọng được hợp tác cùng Quý khách!

Bài viết trước đó Thiết bị lăn trải màng HDPE